Zajęcia, metody nauczania

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż". 

Janusz Korczak

 

Realizujemy program wychowawczo-dydaktyczny zgodny z MENiS w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

Oferujemy nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

 

Elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej: 

działania kompensacyjno-terapeutyczne prowadzące do skorygowania istniejących zaburzeń ciała. Celem zajęć jest również,  niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, a także doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy.

Szachy

 to żywa lekcja geometrii, zajęcia kierowane są do starszych dzieci. Za pomocą tej gry królewskiej nasi milusińscy m. in.:

 - stymulują rozwój intelektualny

- rozwijają umiejętności matematyczne

- kształcą pozytywne postawy emocjonalne i społeczne

- ćwiczą i rozwijają wyobraźnię przestrzenną

- rozwijają pamięć wzrokową 

- uczą się myśleć logicznie, wyciągać wnioski oraz analizować sytuację

- rozwijają takie cechy jak: opanowanie, determinacja, cierpliwość, koncentracja, odwaga, wytrwałość.

 

Rytmika 

celem tych zajęć jest odkrycie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie.

 Bajkoterapia

pozwala dzieciom się zrelaksować oraz zredukować napięcie, sprzyja budowaniu optymizmu. 

 Zajęcia integracyjne

zabawy, gry dydaktyczne i integracyjne, pozwalające dzieciom na szybsze nawiązanie kontaktu z rówieśnikami, wpływają pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz na emocjonalny związek z innymi dziećmi i nauczycielem.

 Zajęcia przyrodnicze

obserwacje przyrodnicze np. podczas spacerów, poznawanie nowych gatunków roślin i zwierząt. Rozbudzanie właściwej postawy ekologicznej. Wykorzystywanie darów natury do działalności twórczej.

Zajęcia artystyczne

rozwijanie zdolności manualnych,  ćwiczenia z zakresu motoryki małej, współpracy w grupie. Stosowanie różnych technik plastycznych rozwija wyobraźnię dziecięcą.

Język angielski 

Zabawy językowe uwzględnione w podstawie programowej. Celem jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego. Zajęcia rozwijają zdolności i umiejętności językowe na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie. 

Logopedia

Indywidualne zajęcia z logopedą mające na celu usprawnienie motoryki narządów mowy, rygujące wady wymowy oraz stymulujące do rozpoczęcia procesu mówienia.

Zajęcia taneczne

Prowadzone są przez wyspecjalizowanych tancerzy ze Studia Tańca Eska. Zajęcia taneczne pozwalają zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, dają satysfakcję i poczucie spełnienia, sprzyjają podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtują estetykę i harmonię ruchów, poczucie rytmu.

Dzieci z naszej placówki, występują  w  prezentacjach i konkursach tanecznych. Występy "Biedroneczek" (aby obejrzeć artykuł, konieczne jest skopiowanie całego linku):

http://www.suwalki24.pl/article/1,suwalki_gwiazdeczki_z_szosteczki__

http://www.suwalki24.pl/article/show,przedszkolaki-daly-popis-wideo-i-zdjecia

 

Zajęcia z pomocami Montessoriańskimi

szczegóły w zakładce "Montessorii".

 

Religia

Katecheza w przedszkolu ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Wprowadza w życie religijne, w poznanie wiary, modlitwy i liturgii.  Wspomaga rozwój moralny dziecka i kształtuje jego życie we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie,  w Kościele czy grupie przedszkolnej. 

Mały programista (kodowanie i programowanie)

Celem zajęć jest nabycie przez naszych Wychowanków umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów.  To nauka logicznego myślenia i rozwiązywania problemów,która ułatwia odnalezienie się w świecie nowych technologii, uczy także wykorzystywać technologie w twórczy sposób. Dzieci uczą się pracy w grupie i tworzenia wspólnych projektów, dowiadują się jak wykorzystywać wspólny potencjał, brać odpowiedzialność za pracę zespołową i dzielić się, zarówno sukcesami, jak i porażkami. Zajęcia pozwolą  lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne. Programowanie i kodowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci.

Elementy terapi integracji sensorycznej.

  

Stosujemy różnorodne metody pracy, które znajdują odzwierciedlenie w różnych formach aktywności dziecka, m.in:

 • nauka poprzez zabawę,
 • obserwacja, eksperyment i pokaz,
 • działanie,
 • bezpośrednie spostrzeganie i przeżywanie,
 • przekaz słowny i osobisty,
 • różnorodne zabawy badawcze,
 • rozwiązywanie zadań wedle własnego pomysłu dziecka,
 • samodzielne doświadczanie dziecka,
 • swobodna i spontaniczna aktywność własna dziecka,
 • gry dydaktyczne.
 • metoda Weroniki Sherbone
 • metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.