Plan dnia

 

Ramowy rozkład dnia

3-4 latki:

6.00– 8.00 – Grupy łączone. Zabawy wg pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym, zabawy dydaktyczne, ruchowe, ćwiczenia logopedyczne, rozmowy indywidualne z rodzicami i dzieckiem.

8.00 – 8.30 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych przy niewielki udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności w różnych sferach.

9.30 – 10.00 Zabawa swobodna dzieci.

10.00 – 11.30 Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach)

11.30 – 12.00 Obiad , czynności samoobsługowe i opiekuńcze.

12.00 – 13. 30 Odpoczynek poobiedni, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela ( czytanie bajek, czynności opiekuńcze itp.)

13. 30 - 14.30 – Zajęcia dodatkowe, podwieczorek i czynności samooobsługowe, czas dobrowolnie zagospodarowany dla nauczyciela.

14.30 – 18.00 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia, pobyt w grupach łączonych, zajęcia wspomagające rozwój dziecka, praca z tablicą multimedialną praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia utrwalające wiadomości.

 

5 - 6  latki

 

6.00– 8.00 – Grupy łączone. Zabawy wg pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym, zabawy dydaktyczne, ruchowe, ćwiczenia logopedyczne, rozmowy indywidualne z rodzicami i dzieckiem.

8.00 – 8.30 Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych przy niewielki udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

8.30 – 9.00 Śniadanie. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczne z całą grupą w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności w różnych sferach

10.00 – 11.00 Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach)

11.00– 11.30 Zabawa swobodna dzieci, czynnośći opiekuńcze

11.30 – 12.00 Obiad , czynności samoobsługowe i opiekuńcze.

12.00 – 13. 00 Relaksacja, czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela, ćwiczenia utrwalające wiadomości.

13.00- 13.30 Zabawa swobodna dzieci.

13. 30 - 14.30 – zajęcia dodatkowe, podwieczorek i czynności samooobsługowe, czas dobrowolnie zagospodarowany dla nauczyciela.

14.30 – 18.00 – kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia, pobyt w grupach łączonych, zajęcia wspomagające rozwój dziecka, praca z tablicą multimedialną praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia utrwalające wiadomości.

Leżakowanie

W trosce o dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój naszych podopiecznych stwarzamy warunki do poobiedniego odpoczynku, przy cichej muzyce relaksacyjnej, czytanych bajkach lub długich opowiadaniach naszych drogich Pań. Leżakowanie przewidujemy tylko dla Dzieci, które tego potrzebują.