Misja

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak

 

Dlaczego my?

 Tutaj Wasze pociechy będą czuły się bezpiecznie i otrzymają troskliwą opiekę. Dla nas praca z dziećmi jest czymś więcej niż obowiązkiem! 

Nasze Przedszkole to wykwalifikowani, młodzi, nauczyciele z pomysłami, pragnący w sposób odpowiedzialny i kreatywny stworzyć przyjazną, rodzinną atmosferę, zapewniającą dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. 

W naszym przedszkolu:

  • Rodzice czynnie uczestniczą w procesie wychowawczym, a dzieci otrzymują warunki i bodźce pozwalające rozwijać  się intelektualnie, emocjonalnie, fizycznie i społecznie.
  • Wspomagamy Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka.
  • Umożliwiamy dziecku wszechstronnie rozwijać swoją osobowość.
  • Rozwijamy i wydobywamy zdolności artystyczne, zainteresowania dziecka oraz potencjał i jego możliwości rozwojowe.
  • Pomagamy dziecku usamodzielnić się oraz uczymy odpowiedzialności.
  • Rozbudzamy potrzeby dbałości o własne zdrowie.
  • Pobudzamy wyobraźnię dzieci.
  • Kierujemy się indywidualnym podejściem do dziecka.
  • Przygotowujemy dziecko do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Z nami dzieci odkrywają otaczający je świat, cieszą się dniami swobodnego dzieciństwa, zdobywają wiedzę i nowe doświadczenia.