Nabór

Aby zapisać dziecko do Przedszkola należy:

  • Przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową lub dostarczyć osobiście
  • Złożyć wypełnioną kartę informacyjną dziecka (dostępna w placówce lub w załączniku poniżej)
  • Podpisać umowę
  • Wpłacić wpisowe oraz czesne

Rekrutacja trwa cały rok kalendarzowy do momentu wyczerpania miejsc.