Nabór

Aby zapisać dziecko do Przedszkola należy:

  • Przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia i informacyjną lub dostarczyć osobiście 
  • Podpisać umowę
  • Wpłacić wpisowe oraz czesne

 

Rekrutacja trwa cały rok kalendarzowy do momentu wyczerpania miejsc.